Inspectoratul Scolar Judetean Braila va informeaza privind Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Conform Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019 – 2020, care poate fi studiat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, la adresa http://www.isjbraila.ro/Examene naționale/Admitere:

  • agenții economici din județul Brăila pot solicita școlarizarea elevilor în învățământul dual, pentru anul școlar 2019 – 2020, completând formularul din anexa calendarului menționat, care va fi transmis la CNDIPT prin e-mail la adresa vet@tvet.ro, până la data de 23.11.2018.
  • agenții economici din județul Brăila pot solicita școlarizarea elevilor în învățământul profesional, pentru anul școlar 2019 – 2020, completând formularul din anexa calendarului menționat, care va fi depus la Inspectoratul Școlar Județean Brăila, până la data de 23.11.2018.

Învățământul dual este reglementat prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 – Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual.

Învățământul profesional este reglementat prin OMEN nr. 5033/29.08.2016 – Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat.

În calitate de membru al Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Brăila (CLDPS) - structură partenerială consultativă pentru învățământul profesional și tehnic, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila vă solicită, în cazul în care sunteți interesați, să optați pentru aceste tipuri de învățământ respectând Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019 – 2020.

Parteneri