ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A MEMBRILOR CCIA BRĂILA

Joi, 15 octombrie 2020, ora 13:00 în Sala Mare de la Fostul Club Progresul, B-dul Independenței nr.282.

Descarcare materiale pentru Adunarea Generala Ordinara a membrilor CCIA Braila

  1. Raportul Colegiului de Conducere asupra activitatii CCIA Braila 2016 – prezent
  2. Raport de gestiune privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli 31.12.2019
  3. Prevederi BVC 2020
  4. Proiect Plan investitii 2020

 

Last changed: Oct 13 2020 at 12:15 PM

Back to Overview