Buletin Informativ

Calendarul lansarii apelurilor de propuneri de proiecte

Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul lansării apelurilor de propuneri de proiecte în perioada imediat următoare, aşa cum a precizat că va proceda în cadrul ultimelor reuniuni ale Comitetelor de Monitorizare ce s-au desfăşurat în luna februarie.

Calendarul, se referă la lansări de apeluri ce urmează a avea loc în perioada martie-mai 2015, în cadrul următoarelor programe operaţionale:

  • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
  • Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013;
  • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020;
  • Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.
în perioada martie-aprilie 2015, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt anunţate lansări de apeluri de propuneri de proiecte pe următoarele domenii majore de intervenţie (DMI):
  • DMI 1.2. - „Calitate în învăţământul superior”;
  • DMI 1.5. - „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”;
  • DMI 1.3. - „Promovarea culturii antreprenoriale” şi DMI 2.1. - „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”.
Calendarul integral al apelurilor de proiecte pe cele patru programe operaţionale menţionate poate fi consultat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/Finantari/2015.

Back