Camera de Comerț Brăila - Dezbatere pe tema Perspectivele dezvoltării învățământului dual

Dezbatere pe tema Perspectivele dezvoltării învățământului dual

Joi, 18 aprilie a.c., la inițiativa Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, în Sala de conferințe de la Regal Events, a avut loc dezbaterea cu tema Perspectivele dezvoltării învățământului dual în raport cu experiența și nevoile agenților economici implicați sau interesați de acest sistem, în calitate de parteneri de practică și angajatori.

Au răspuns invitației Președintelui Camerei de Comerț Brăila, Ștefan Fusea, domnul Ion Gabriel Bratu, Președintele Autorității Naționale pentru Formarea Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISD România) și domnul Consilier al Președintelui, Nicolae Soare.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrației Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Brăila (ISJ Brăila), Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT Brăila), unități de învățământ liceal, bănci, membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social al Judeţului BRĂILA (CLDPS Brăila) precum și reprezentați ai mediului de afaceri implicați sau interesați în învățământul dual, ca formă de pregătire a forței de muncă proprii.

Dezbatere pe tema Perspectivele dezvoltării învățământului dual

În deschidere, domnul Ștefan Fusea a mulțumit tuturor celor prezenți la dezbatere și a subliniat încă o data rolul Camerelor de Comerț de mediator între instituțiile statului, locale și naționale, și mediul de business, în vederea apărării şi susținerii intereselor agenților economici.

În continuarea întâlnirii, domnul Președinte Ion Gabriel Bratu a făcut o scurtă prezentare a principalelor aspecte referitoare al învățământul dual și anume: Ce înseamnă învățământ dual; Prezentarea autorității ce administrează învățământul dual; Responabilități ce le revin operatorilor economici parteneri; Drepturile/avantajele pe care le au operatorii economici parteneri; Cum decurge procesul de admitere în învățământul dual; Legislație utilă unui operator economic ce doreşte să devină partener; Propuneri ale ANFPISDR de modificări și completări legislative/inițiative.

În cea de a doua parte, au urmat dezbaterile în cadrul cărora au luat cuvântul: dl Consilier Nicolea Soare, ANFPISD România; dl Marian Morun, Magenta SRL, dl Grigore Danciu, Green Yard SRL; dl Mihai Focșa, Pronif Industry SRL; dl Petre Constantin, Braicoop SA; dna Cristina Isvoranu, APAN SRL; dl Adrian Ritzinger, AJPIS Brăila; dl Botea, Consilier Județean; Priceputu Dumitrel, Secretar al Județului Brăila, dl Florin Mărginean, Șef Serviciu în cadrul CNDIPT Brăila.

Au fost dezbătute aspecte pozitive și negative legate de învățământul dual ca formă de pregătire a forței de muncă viitoare, care combină pregătirea profesională ce se realizează de agentul economic, cu pregătirea teoretică din cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea este partajată între operatorul economic şi unitatea de învăţământ.

Au fost făcute propuneri de completare a legislației în vigoare referitoare a această formă de învățământ care vine, ca o variantă superioară la școlile profesionale desființate, să asigure o forță calificacă, capabilă să răspundă cerințelor specifice pieței de muncă din fiecare zonă. Toate aceste propuneri vor fi centralizate și înaintate organelor competente.

Last changed: Oct 04 2019 at 11:34 AM

Back to Overview