Buletin Informativ

Chestionar privind dificultăţile cu care se confruntă companiile româneşti în comerţul bilateral cu Statele Unite ale Americii

Camera de Comerţ şi Industrie a României urmăreşte, prin strategia de dezvoltare pentru anul 2015, să faciliteze accesul companiilor româneşti pe pieţele externe şi să promoveze exporturile, concomitent cu atragerea de investiţii străine.

In acest sens, CCIR abordează cu prioritate consolidarea parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii. Potenţialul dezvoltării cooperării economice bilaterale dintre statele noastre, atât în cadrul parteneriatului strategic, cât şi la nivelul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi SUA, deschide ample oportunităţi pentru comunitatea de afaceri naţională.

Un aspect deosebit de important în relaţiile de business dintre ţara noastră şi Statele Unite este reprezentat de negocierile purtate între oficialii europeni şi americani pentru adoptarea Parteneriatului Trans-Atlantic pentru Comerţ şi Investiţii (T-TIP), un acord comercial şi investiţional care va conecta două economii care însumează aproape jumătate din Produsul Intern Brut global şi peste o treime din comerţul mondial, cu o valoare care depăşeşte 6.650 de miliarde de dolari anual.

Dată fiind importanţa strategică a negocierilor purtate pentru adoptarea T-TIP, CCIR pune la dispozitia agenţilor economici un chestionar privind dificultăţile cu care se confruntă companiile româneşti în comerţul bilateral cu Statele Unite ale Americii. Chestionarul se poate completa on-line şi este disponibil la adresa http://www.capital.ro/ajuta-la-negocierea-secolului.html.

Toate informaţiile furnizate de companiile respondente vor fi incluse într-o analiză comprehensivă, derulată la nivelul Parlamentului European de Sorin Moisă, Membru al PE din partea României, iar raportul va fi prezentat în cadrul unei conferinţe care va avea loc la Bucureşti în luna octombrie. La acest eveniment au confirmat deja participarea Comisarul European pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, precum şi înalţi oficiali implicaţi în procesul de negociere dintre UE şi SUA. Datele de identificare ale companiilor respondente vor fi utilizate în conformitate cu standardele naţionale şi europene în ceea ce priveşte protecţia şi confidenţialitatea acestora.

Totodată, Camera de Comerţ şi Industrie a României va elabora un document de analiză a impactului T-TIP asupra comunităţii de afaceri româneşti, pe care îl vom transmite către Camerele de Comerţ şi Industrie din România pentru consultare şi completare. Ulterior, documentul asumat de Sistemul Cameral românesc va fi transmis către Parlamentul European, pentru a fi inclus în raportul privind poziţia României în negocierile pe tema T-TIP.

Back