Buletin Informativ

Comunicat de presa

Protocol de colaborare în domeniul formării şi certificării profesionale între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Camera de Comerţ şi Industrie a României

Bucureşti, 24 iunie 2015: Camera de Comerţ şi Industrie a României, prin preşedintele Mihai Daraban, şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu, au semnat, astăzi 24 iunie 2015, un protocol de colaborare în scopul dezvoltării educaţiei şi a formării profesionale iniţiale şi continue, precum şi a certificării calificărilor profesionale. 

Documentul derivă din existenţa interesului comun în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţiei şi a formării profesionale iniţiale şi continue, respectiv certificarea calificărilor profesionale. Obiectivul general îl reprezintă optimizarea sistemului de formare profesională iniţială din România prin promovarea învăţământului profesional în sistem dual. Sunt vizate, de asemenea, optimizarea sistemului de formare profesională continuă a adulţilor şi dezvoltarea standardelor ocupaţionale, în vederea conformării cu cerinţele angajatorilor.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dl Mihai Daraban, a vorbit despre importanţa unui parteneriat public-privat, în contextul sprijinului acordat de Sistemul Cameral mediului de afaceri din ţara noastră, cu precădere companiilor cu capital autohton, și a subliniat că angajatorii trebuie implicaţi în decizia privitoare la cifra de şcolarizare şi pregătirea specifică, în vederea  dezvoltării unui învăţământ adaptat nevoilor reale ale pieţei forţei de muncă.

„Strategia de dezvoltare a CCIR şi a întregului Sistem Cameral din România are drept obiectiv asumat revitalizarea activităţii de formare profesională, în vederea asigurării unei forţe de muncă adecvat calificată, în concordanţă cu nevoile pieţei. Demersurile noastre comune vor contribui, cu siguranţă, la consolidarea nivelului investiţiilor străine în România”, a declarat preşedintele CCIR.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, dl Sorin Mihai Cîmpeanu, a subliniat că acest protocol era necesar în contextul în care numărul cursanţilor din învăţământul profesional a crescut de la 12.000, în anul 2012, la 47.000 de elevi în prezent. 

„Am speranţa că acest protocol va genera o creştere a numărului de parteneriate încheiate între şcolile şi angajatorii din România şi, de asemenea, o creştere a numărului de elevi care vor alege învăţământul profesional ca rută de dezvoltare şi care se vor angaja la finalul acestui ciclu de studii. La nivel calitativ, sper să însemne consolidarea ofertei educaţionale puse la dispoziţia elevilor”, a punctat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu.

Prin semnarea acestui protocol se are în vedere susţinerea sistemului dual de formare profesională, prin colaborarea dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, reprezentat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi dintre inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, Casele Corpului Didactic şi Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, începând cu o etapă de pilotare ale cărei detalii vor fi stabilite de comun acord. În acelaşi timp, se urmăreşte creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ profesional în sistem dual prin consolidarea parteneriatului social în vederea valorificării practicilor sistemului de tip dual de formare profesională. Acest obiectiv specific este în strânsă conexiune cu reducerea abandonului şcolar prin creşterea atractivităţii şi calităţii învăţământului profesional în sistem dual, cu implicarea majoră a agenţilor economici în asigurarea pregătirii practice şi absorbţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.

Cele două părţi semnatare vor acţiona şi pentru promovarea cadrului legislativ privind certificarea calificărilor profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional în sistem dual şi formării profesionale continue a adulţilor, dar şi pentru asigurarea calităţii şi creşterea responsabilităţii partenerilor în formarea profesională continuă a adulţilor. Protocolul prevede şi iniţiera unor acţiuni comune în vederea adaptării cadrului legislativ şi a armonizării sistemului de formare profesională, inclusiv învăţământul profesional în sistem dual, cu sistemul european de formare profesională iniţială şi continuă. Protocolul se derulează pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

comunicat presa

Back