Convocare Adunare Generala Extraordinara a membrilor CCIA Braila

Antet_comunicat

Convocare Adunare Generala Extraordinara a membrilor CCIA Braila
12.01.2021, ora 1300

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Prin prezenta, in baza dispozitiilor art. 18 (2) a Statutului Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Braila, va invitam sa participati la Adunarea Generala extraordinara care va avea loc in data de 12.01.2021, ora 1300, la Braila, in Sala Mare a fostului Club Progresul din bdul Independentei nr. 282.

Propunerea privind Ordinea de zi a intrunirii este urmatoarea:
1.Aprobare vanzare imobil situat in municipiul Braila, str, R.S. Campiniu nr. 23
2.Diverse.

In situatia in care Adunarea Generala convocata la data mentionata mai sus, nu este statutara conform dispozitiilor art. 19(1) din Statutul CCIA Braila, vom reconvoca Adunarea Generala intr-un termen de cel putin 3 zile, respectiv in data de 19.01.2021.

De asemenea, va informam ca membrii Adunarii Generale, care nu pot participa din motive obiective la aceasta intrunire, trebuie sa desemneze, prin mandat scris, un inlocuitor. Mandatul scris se va transmite Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Braila, pana la data intrunirii (inclusiv).

Pentru a veni in sprijinul dumeavoastra, va comunicam atasat prezentei, un model, agreat, de mandat de reprezentare .

Va multumim anticipat pentru colaborare!

Antet_comunicat

 

Last changed: Feb 23 2021 at 4:49 PM

Back to Overview