Buletin Informativ

Guvernul Romaniei lanseaza proiectele de proceduri/programe pentru anul 2015

Guvernul Romaniei, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, lanseaza proiectele de proceduri/programe pentru anul 2015.

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism  (www.aippimm.ro) a publicat proiectele de proceduri/programe pentru 2015 pentru urmatoarele initiative administrate de acesta, respectiv:

  • Proiect procedura de implementare si anexele Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Proiect procedura de implementare si anexele Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;
  • Proiect procedura de implementare si anexele Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;
  • Proiect procedura de implementare si anexele Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri;
  • Proiect Procedura de implementare si anexele Programului de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • Proiect procedura de implementare si anexele Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager;
  • Proiect Procedura de implementare si anexele Programului de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale START 2015;

Proiectele de proceduri de implementare si anexele programelor publicate pot fi consultate pe site-ul: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/.

Back