Invitatie participare la Congresul de proiecte Romania-Ucraina, Odessa, 28 februarie 2018

Stimate Doamne/ Stimati Domni,

Oficiul de Investiții, Cooperare Internațională și Internațională a Administrației Regionale de Stat Odesa va organiza "Congresul inițiativelor de proiect România-Ucraina" cu sprijinul Consulatului General al României la Odessa.

Scopul Congresului este dezvoltarea cooperării între autoritățile publice, schimbul de experiență și practici de succes în pregătirea proiectelor comune în cadrul Programului Operațional România-Ucraina, Erasmus +, Orizont 2020 și alte competiții inițiate pe platforma Comisiei Europene.

Congresul reprezintă o piatră de hotar în planul de acțiune de promovare a atragerii de resurse externe pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a raioanelor regiunii Odessa.

Baza congresului este dezvoltarea priorităților Programului european de vecinătate privind cooperarea culturală, economică și socială între țările din Europa Centrală și de Est. Rezultatele sprijinului pentru o cooperare transfrontalieră eficientă și pe termen lung, dezvoltarea constructivă și integrarea comunităților și intensificarea dialogului dintre autoritățile publice din cele două țări pot constitui o resursă suplimentară pentru inițierea unor propuneri comune de proiecte.

Organizațiile și autoritățile publice din România și Ucraina au dobandit o experiență suficientă în implementarea în comun a proiectelor în domenii precum contactele interpersonale, administrația publică, dezvoltarea economică, IMM-urile, cultura, educația și știința. Rezultatele implementării programelor internaționale anterioare de asistență tehnică pentru susținerea inițiativelor locale au adus deja beneficii economice și sociale tangibile pentru dezvoltarea regiunii.

Au fost create oportunități de a accesa împreună cu partenerii români fondurile structurale ale UE.

Scopul principal al congresului este stabilirea unei cooperări pe termen lung între partenerii de pe ambele maluri ale frontierei. Evenimentul principal care va avea loc în timpul Congresului, este competiția pentru elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră. Toate organizațiile și instituțiile din România și regiunea Odessa, inclusiv organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cultură și educație, autoritățile locale și asociațiile, societățile comerciale și persoanele private sunt invitate să participe, fără limitare.

Proiectele trebuie să se înscrie în următoarele categorii tematice pentru participarea la concurs:

 1. administrația publică și autoritățile locale;
 2. inovarea socială, dezvoltarea societății civile;
 3. cultură și artă pentru dezvoltare, conservarea și dezvoltarea patrimoniului istoric;
 4. turism și sport;
 5. educație și știință;
 6. ecologia și protecția mediului;
 7. dezvoltarea infrastructurii locale, atragerea de investiții.

Proiectele marcate de Comitetul de Program vor fi plasate în catalogul general al propunerii de proiect România-Ucraina și vor fi susținute în cererea de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor UE.

Pentru mai multe informații despre regulamentul Congresului și despre cererea de propuneri, contactați adresa de e-mail: interproject.roua@gmail.com / invest@odessa.gov.ua

Pentru informații și consultații, contactați numerul de telefon din Ucraina: +38 096 1280046

a) Scopul și obiectivele evenimentului:

Scopul "Congresului de inițiative de proiect" este dezvoltarea cooperării între autoritățile publice și organizațiile interesate, schimbul de experiență și practici de succes în pregătirea proiectelor comune în cadrul Programului Operațional România-Ucraina, Erasmus +, Orizont 2020 și alte competiții lansate pe platforma Comisiei Europene.
Rezumând scopul congresului, principalele obiective ale reuniunii includ:

 • stabilirea unor abordări cheie pentru stabilirea unui sistem de cooperare eficientă între autoritățile locale din regiunea Odessa și România;
 • Elaborarea propunerilor de tranziție treptată de la lanțul de aprovizionare de marketing la relațiile economice externe de producție-investiții pe baza cooperării internaționale, utilizând oportunitățile unei zone de liber schimb Ucraina - UE și resursele fondurilor structurale ale UE;
 • Evaluarea situației și a perspectivelor infrastructurii de transport și logistică transfrontalieră;
 • Definirea priorităților comune în dezvoltarea zonelor de frontieră din România și regiunea Odessa și a volumului împrumuturilor externe necesare pentru aceasta, inclusiv a investițiilor străine directe;
 • Schimbul de experiență privind punerea în comun a proiectelor europene de către autoritățile locale și organizațiile societății civile;
 • Definirea condițiilor prealabile pentru crearea zonelor prioritare de dezvoltare transfrontaliere (clustere, parcuri industriale, parcuri industriale etc.).
Rezumatul celor mai bune practici ale participanților la Congres, materialele sale vor fi prezentate în manualul "Instrucțiuni", care vor fi publicate în format tipărit și pot fi utilizate de către toate părțile interesate.

b) Se intenționează invitarea reprezentanților care urmează să participe la organizarea Congresului și la activitatea Comitetului de program:

 • Autoritățile locale din regiunea Odessa;
 • Orașele și organele administrației publice din teritoriul țintă al Ucrainei și României (prin consimțământ);
 • Autoritățile publice din județele de frontieră din România și administrațiile regionale din regiunea Odessa (prin consimțământ);
 • Secretariatul Tehnic Comun Suceava, Biroul de Cooperare Transfrontalieră Programul OperaționalRomania-Ucraina 2014-2020 (prin consens).

Pentru participarea la congres se intenționează invitarea reprezentanților:

 • Ministerul Economiei al Ucrainei;
 • Ministerul Educației și Științei al Ucrainei;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din România;
 • Organizații și comunitatile de afaceri din România și Ucraina, ale căror activități sunt legate de implementarea proiectelor și programelor de integrare europeană.

Numărul total de participanți este estimat de până la 200 persoane.

Beneficiarii finali ai rezultatelor atelierului vor fi autoritățile locale din România și Ucraina, întreprinderile locale, organizațiile neguvernamentale și eventual comunitățile regionale, deoarece măsurile de promovare a dezvoltării economice regionale vor contribui la îmbunătățirea nivelului de trai în regiuni.

c) Rezultatele Congresului:

 • Elaborarea unei strategii și definirea priorităților pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere între regiunea Odessa și județele de frontieră din România, crearea unui "pol de creștere" transfrontalier în contextul implementării conceptului de Zona de liber schimb UE-Ucraina.
 • definirea listei de propuneri și proiecte în cadrul programului de politică europeană de vecinătate, care ar fi adecvat pentru a oferi sprijin din partea organelor administrației publice din România și Ucraina;
 • crearea unei bănci comune ucraineano-române "Banca de Inițiative de Proiect și propuneri de parteneriat";
 • Stabilirea unui sistem de cooperare eficientă între autoritățile publice, organizațiile de afaceri și cele din regiunea Odessa și România privind pregătirea propunerilor de proiecte pentru finanțarea dezvoltării sociale și economice a zonelor de frontieră în cadrul programelor Comisiei Europene.

Last changed: Feb 20 2018 at 6:54 PM

Back