Buletin Informativ

Lansare competitie POC, Axa prioritara 1– Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

Autoritatea de Management a publicat Ghidul unic final (Sectiunile A-G), in cadrul Programului Operational Competitivitate (2014-2020) – Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor si a lansat competitiile pentru cererile de finantare.

Proiectele se pot depune incepand cu data de 27 iunie 2015.

  • Sectiunea A - Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
  • Sectiunea B - Clustere de inovare
  • Sectiunea C - Intreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off
  • Sectiunea D - Intreprinderi nou-înființate inovatoare
  • Sectiunea E - Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
  • Sectiunea F - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati
  • Sectiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Toate documentele relevante au fost afisate pe site-ul http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e .

Back