Buletin Informativ

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 - 22.08.2016.

Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

Obiectivele programului

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Solicitanti eligibili

Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri, cat si intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul schemei de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat este inclusa in Programul "Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii" din cadrul bugetului Ministerului Finantelor Publice- Actiuni generale.

Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii.

Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor care realizeaza o investitie initiala cu o valoare totala, fara TVA, de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane lei.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat

Se pot emite acorduri pentru finantare in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015-2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile cu active corporale si necorporale, precum si cheltuielile privind inchirierea constructiilor, aferente investitiei initiale.

Depunere

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, se transmit la Registra generala a Ministerului Finantelor Publice exclusiv in perioada 11.07 – 22.08.2016.

Toate informatiile si documnetele necesare pregatirii Cererilor de acord pentru finantare sunt disponibile pe site-ul http://www.mfinante.gov.ro

Back