Buletin Informativ

PROGRAMUL TRANSNATIONAL DUNAREA 2014-2020

Guvernul a aprobat printr-un memorandum, în şedinţa din data de 18.02.2015, negocierea şi semnarea de către România a Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020, succesorul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE), desfăşurat în perioada 2007-2013.

Zona acoperită teritorial de acest program numără 14 state, respectiv 9 state membre ale Uniunii Europene [Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Germania (landurile Baden-Wurttenberg şi Bayern), România, Slovacia şi Slovenia] şi 5 state non-UE (Bosnia şi Herţegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia şi 4 provincii din Ucraina). De îndată ce toate statele partenere vor fi aprobat conţinutul programului, acesta va fi transmis Comisiei Europene pentru aprobarea finală.

In calitatea sa de membru în Comitetul Naţional privind planificarea Programului mai sus menţionat, Camera de Comerţ şi Industrie a României a propus ca Centrele (le Informare Tehnologică să fie acceptate ca beneficiari eligibili, pe lângă Camerele de Comerţ, în cadrul Axei Prioritare 1 - „Inovare şi responsabilitate socială în Regiunea Dunării”, iar propunerea sa a fost inclusă în textul versiunii finale a Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020.

Pentru perioada financiară 2014-2020, programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (202.095.400 euro) şi din Instrumentul de Pre-Aderare (19.829.190 euro). Partenerii din statele membre, inclusiv România, vor avea la dispoziţie doar bugetul FEDR, ţării noastre revenindu-i aproximativ 75,4 milioane euro, la care se va adăuga o cofinanţare naţională în valoare de 14 milioane euro.

Back