Buletin Informativ

Scheme de minimis pentru sprjinirea IMM-urilor

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila are placerea sa va informeze cu privire la cele doua noi scheme de minimis pentru sprjinirea IMM-urilor, cu finantare din bugetul de stat, care au fost publicate in Monitorul Oficial 511/ 513 din 07.07.2016 si care urmeaza a fi lansate in cursul lunii iulie de catre Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

 1. Programului naţional multianual de microindustrializare-alocatie financiara nerambursabila maxim 250 000 lei.
  Activitati eligibile:
  • 10 Industria alimentară;
  • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
  • 13 Fabricarea produselor textile;
  • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
  • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
  • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
  • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
  • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
  • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
  • 24 Industria metalurgică;
  • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
  • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
  • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
  • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
  • 31 Fabricarea de mobilă;
  • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.
 2. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural- alocatie financiara nerambursabila maxim 125 000 lei.

 

Documentatia completa pentru Schemele de minimis este disponibila pe www.aippimm.ro.

Relatii suplimentare: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila
Centrul de Informare, Asistenta si Instruire al OTIMMC CONSTANTA--consilier Daniela Cojocaru, tel 0742174202, dana_cojocaru@imm.gov.ro

Back