Sesiune instruire achizitii publice

In perioada 20 – 21 iulie 2016, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Braila s-a desfasurat sesiunea de instruire cu tema "Noile prevederi legislative in achizitii , Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 101/2016". Tematica abordata a fost urmatoarea: 

  1. Notiuni si concepte nou introduse in legislatia achizitiilor publice si aplicarea lor;
  2. Strategia anuala si Strategia de contractare – rolul, importanta si modalitatea de intocmire;
  3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) - rol, continut, modalitatea de completare a acestuia;
  4. Managementul contractului si modul de abordare a modificarilor din contract;
  5. Notificarea prealabila – termene;
  6. ContestaĊ£ia formulata pe calea administrativ – jurisdictionala/judiciara;
  7. SoluĊ£ionarea contestatiei;
  8. SEAP.

Instruirea s-a bucurat de interesul reprezentantilor mediului de afaceri si ai institutiilor publice din Braila, urmand ca in luna septembrie sa fie organizata o noua sesiune de instruire cu aceeasi tematica.

Last changed: Jul 31 2016 at 11:59 PM

Back