Buletin Informativ

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei - proiect

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a lansat în consultare publică proiectul de Strategie de dezvoltare teritorială a României (SDTR).

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.

Pentru a sprijini procesul de consultare publică, având în vedere amploarea documentului programatic, MDRAP propune ca analiza să se concentreze pe 5 teme majore şi participanţii la consultarea publică sa răspundă la 8 întrebări referitoare la documentul strategic. Temele şi întrebările se regăsesc în documentul pentru sprijinirea procesului de analiză şi formulare a propunerilor de îmbunătăţire a proiectului Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Back