Oportunitati de finantare prin Programul Initiativa pentru IMM

Programul Initiativa pentru IMM-uri (SMEi) este un instrument de garantare oferit de Comisia Europeana, Fondul European de Investitii (FEI), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Statul Roman, in vederea facilitarii accesului la finantare pentru IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici sau medii), dar si pentru persoanele fizice autorizate (PFA) si profesiunile liberale, prin implementarea instrumentului de garantare neplafonata.

Avand in vedere parteneriatul deja realizat intre FEI si BRD - Groupe Societe Generale in cadrul programului, procesul de obtinere a garantiei se desfasoara concomitent cu aprobarea creditului de catre banca.

Urmatoarele informatii sunt necesare pentru obtinerea unui credit pentru capital de lucru sau a unui credit pentru investitii de la BRD, garantat prin intermediul programului mentionat:

 • Programul poate fi accesat de companiile care indeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate, mentionate in continuare:
  • sunt incadrate in categoria IMM, conform legislatiei nationale si europene (< 250 de angajati si inregistreaza o cifra de afaceri anuala sub 50.000.000 Euro/ detin active totale care nu depasesc 43.000.000 Euro);
  • sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea in Romania;
  • activeaza in domeniile considerate transparente in cadrul schemei de ajutor de minimis;
  • si-au indeplinit obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor de asigurari;
  • respecta regula de cumul stabilita de lege privind ajutorul de minimis (maxim 200.000 Euro, echivalent in lei, respectiv 100.000 Euro, echivalent in Lei, pentru societatile care activeaza in sectorul transportului rutier);
  • indeplinesc criteriile de eligibilitate bancara pentru acordarea de credite.
 • Avantaje:
  • garantia FEI acopera 60% din valoarea creditului acordat IMM;
  • alte garantii in completarea garantiei FEI, conform normelor interne ale bancii, a caror valoare este sub nivelul solicitat de banca in cazul unui credit standard;
  • dobanzi si comisioane reduse fata de nivelul standard;
  • credite acordate in cadrul „ Initiativei pentru IMM" se incadreaza in schema de Ajutor de minimis;
  • Maturitate: a) minim: 24 luni; b) maxim: 120 luni.
 • Valoare maxima a creditelor:
  • 22.700.000 Lei (valoarea totala a facilitatilor acordate unui client, calculate la nivel de grup);
  • in mod specific, pentru Programul Orizont 2020:
   • a) minim: 25.000 Euro (echivalent in Lei);
   • b) maxim: 7.500.000 Euro (echivalent in Lei).

 

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea unui credit BRD garantat din fonduri europene se pot accesa la: https://www.brd.ro/initiativa-pentru-imm .

Credite bancare similare, garantate prin instrumentul financiar Programul Initiativa pentru IMM, pot fi accesate si prin Raiffeisen Bank (https://www.raiffeisen.ro/produse-si-servicii/finantare/finantare-programe-eif/initiativa-pentru-imm/ ) sau Banca Transilvania ( https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/credite-imm/credite-poimm/).

Lansare cerere de proiecte CP4/2017 in cadrul Axei prioritare 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, a lansat in data de 7 februarie 2017, cererea de proiecte CP4/2017 - „Sprijinirea autoritatilor si institutiilor publice locale, atat din regiunile mai dezvoltate, cat si din regiunile mai putin dezvoltate, sa introduca managementul calitatii in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020", in cadrul Axei prioritare 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente. Depunerile de propuneri de proiecte in cadrul ambelor apeluri se pot face in intervalul 07.02.2017 - 24.03.2017, ora 14:00.

Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte CP4/2017, inclusiv anexele aferente, se pot accesa pe site-ul Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020: http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-42017/.

Planul anual de lucru aferent anului 2017 privind lansarile de apeluri de proiecte POPAM

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) a publicat Planul anual de lucru aferent anului 2017 privind lansarile de apeluri de proiecte. Conform calendarului anexat, in anul 2017, vor fi lansate 30 de apeluri de proiecte, ghidurile pentru 14 dintre acestea urmand a fi publicate spre consultare in luna februarie a.c

COMUNICAT DE PRESĂ - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Bugetul programelor de finanțare ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, aprobat în ședința de guvern de astăzi, este zece ori mai mare decât cel de anul trecut iar numărul estimat de beneficiari pentru anul 2017 este de 16.000, față de cei 990 de beneficiari din anul 2016.

https://www.facebook.com/MinisterIMM/posts/1232937116786883

Lansarea celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate Natională si Punct National de Contact, a anuntat lansarea celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului INTERREG EUROPE 2014-2020.

Apelul va fi deschis in perioada 1 martie - 30 iunie 2017 si reprezintă o oportunitate pentru redepunerea versiunilor imbunatățite ale proiectelor respinse in rundele anterioare.

Informatii suplimentare despre program se pot obtine accesand atat site-ul programului Interreg Europe's third call for proposals will open on 1 March 2017. Applications will be accepted until 30 June 2017.
si pe cel al MDRAPFE:http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506

Lansarea primului apel de propuri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Admmistratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 (POC BMN), a lansat primul apel de propuneri de proiecte din cadrul programului mentionat.
Apelul este deschis in perioada 31.01.2017 - 31.05.2017.

Bugetul total, reprezentand finantarea nerambursabila disponibila prin Instrumentul European de Vecinatate (ENI), alocat proiectelor din cadrul acestui prim apel, este de 19,655,625.60 Euro, la care se adauga 1,572,450.05 Euro, constituind co-finantarea nationala a statelor participante.

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului, inclusiv anexele, pot fi consultate pe site-ul Programului http://www.blacksea-cbc.net/ .