antet POCU/464/3/12/128219

"Competențe și aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate”

Titlu proiect:

COMPETENTE SI APTITUDINI SPORITE IN DOMENII INTELIGENTE DE ACTIVITATE

ID Proiect:

POCU/464/3/12/128219

Beneficiar:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Brăila

Parteneri:

UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” DIN GALAȚI

Valoarea totală a proiectului:

Bugetul total al proiectului este de 4,091,751.71 RON, iar valoarea cofinanțării UE este de 4,072,359.41 RON.

Perioada implementare:

06.12.2019 – 04.06.2021

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia, județele Braila, Buzau, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea

Regiunea Sud-Muntenia, judetele Arges, Prahova, Dâmboviþa, Teleorman, Giurgiu, Ialomița si Calarasi

Durata:

18 luni

OBIECTIVE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competențelor profesionale, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor persoanelor angajate - angajați cu contract individual de muncă ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia.

Proiectul îsi propune sa faciliteze persoanelor din grupul tinta, dobândirea de competenþe si aptitudini profesionale specifice domeniului de activitate prin participarea la diverse programe de formare profesionala si evaluari de competente prin sistemul informal si non-formal. Prin intermediul proiectului, minimum 340 persoane vor participa la programe de formare profesionala care vor fi adaptate nevoilor, competentelor si specificului activitatii acestora in vederea unei ocupari sustenabile, de calitate si sprijinirea mobilitatii fortei de munca. In proiect vor fi implicate minim 36 IMM-uri cu activitate in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau întreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta din regiunile Sud Est si Sud Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1

MANAGEMENT

Asigurarea unui sistem de management si de control performant si riguros prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului asupra grupului tinta vizat, in cele 18 luni de implementare.

Asigurarea unui management eficient si transparent al resurselor umane, materiale, financiare. Pregatirea si realizarea activitatilor de comunicare institutionala in cadrul activitatilor de proiect. Activitatile prevazute in OS 1 sunt sub responsabilitatea S.

Realizarea unui management de succes al proiectului necesita planificarea minutioasa pentru satisfacerea obiectivelor tehnice, a cerintelor de timp ale proiectului si incadrarea in bugetul proiectului, raportarea si monitorizarea cheltuielilor, precum si elaborarea cererilor de rambursare conforme. Pentru a realiza OS 1 a fost prevazuta A.6 pentru organizarea si gestionarea echipei de management si a echipei de implementare, pentru gestionarea financiara si gestionarea cheltuielilor si a CRC, pentru monitorizarea si validarea rezultatelor obtinute (inclusiv punerea în aplicare a planului de gestionare a riscurilor), pentru gestionarea achizitiilor necesare pentru punerea în aplicare a proiectului precum si realizarea activitatilor de comunicare institutionala a proiectului. A. 5 se refera la gestionarea cheltuielilor indirecte ca suport pentru managementul de proiect.

OS2

CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE

Derularea a 20 sesiuni de informare, inovare sociala, nediscriminare, care vor totaliza minin 600 de participanti, sesiuni ce se adreseaza IMM-urilor din regiunea SE si SM care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara; sesiunile de informare vor avea ca scop cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta participarii angajatilor lor la programe de formare continua, in contextul schimbarilor inregistrate in continutul muncii acestora, drept urmare a retehnologizarii, cresterii competitiei si nevoii de a se alinia cu cerintele pietei. Se vor organiza 6 evenimente integrate de prezentare a obiectivelor si temelor secundare, a avantajele formarii profesionale si a evaluarii angajatilor, in domeniile si subdomeniile de specializare inteligenta, in corelatie cu activitatea desfasurata de agentii economici, avantajele introducerii programelor de invatare la locul de munca, schimb de bune practici, prezentari de noutati legislative, norme, proceduri, avizari din domeniu.

OS3

ORGANIZARE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA

Selectia si introducerea in formare a minim 340 de angajati din IMM-uri care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din regiunile Sud-Est si Sud Muntenia. Dintre acestea 312 persoane vor fi calificate, pe perioada de desfasurare a proiectului. In faza initiala de organizare se vor individualiza programele de formare ANC la specificul activitatilor desfasurate de catre agentii economici in domeniile de specializare inteligenta. Activitatile prevazute pentru a atinge OS3 intra in responsabilitatea S si P1, respectiv A2. Organizarea programelor de formare cu urmatoarele subactivitati: A2.1 Analiza solicitarilor, informatiilor, pregatirea si personalizarea programelor de formare profesionala; A2.2 Desfasurarea programelor de formare profesionala, activitate ce este desfasurata de catre S si P1 si presupune formarea a 340 de persoane dintre care 312 vor fi calificate.

OS4

EVALUAREA COMPETENTELOR ANGAJATILOR OBTINUTE PE CAI INFORMALE SI NONFORMALE.

Din analiza IMM-urilor selectate (minimum 36) si a activitatilor desfasurate de catre angajatii acestora se vor selecta minimum 40 de angajati care vor urma un program de evaluare a competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv informale si non-formale. Activitatile prevazute pentru a atinge OS4 intra in responsabilitatea S, respectiv 3.1 Evaluarea si certificarea competenþelor angajatilor.

OS5

SPRIJIN ACORDAT IMM-urilor

Selectarea si capacitarea a minimum 36 de IMM-uri din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia, care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si în domenii de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara, in vederea introducerii la minim 5 IMM-uri programe de invatare la locul de munca in termen de maxim 6 luni de la finalizarea proiectului. Se vor dezvolta si incheia noi parteneriate cu IMM-uri, carora li se va analiza activitatea economica desfasurata in concordanata cu domeniile de dezvoltare inteligenta si avantajele introducerii de programe de invatare la locul de munca. In acest sens se va realiza participarea la 3 targuri specializate in domeniile de interes, in care se vor prezenta rezultate obtinute din activitati stiintifice si practice, prin activitatile desfasurate in acest proiect. Prin intermediul acestora se va putea realiza o evaluare a rezultatelor obtinute in derularea proiectului, cat si un schimb de bune practici, tinand cont ca vor fi invitati care au participat initial la unul din cele 6 evenimente organizate in A1.1. Programele de invatare la locul de munca vor contine teme generaliste, dar si adaptate la specificul activitatii fiecaruia. Activitatile prevazute pentru a atinge OS5 intra in responsabilitatea S si P1, respectiv: A4. Dezvoltare de parteneriate cu agenti economici, cu subactivitatea A4.1 dezvoltarea parteneriatelor cu agentii economici, A4.2 organizarea de targuri specilizate stiintifice si practice si A4.3 Introducere programe de învaþare la locul de munca.