AVIZ DE FORȚĂ MAJORĂ

Avizarea existenței cazului de forță majoră

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila este abilitată, prin dispozițiile Legii 335/2007 – Legea Camerelor de Comerț din România, să avizeze existenţa cazului de forţă majoră.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal ( formular );
  • o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Tarif : 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA

Detalii la tel: 0722435176, 0725974787, 0729663399 sau e-mail: office@cciabr.ro.

Bibliografie:

Parteneri