Certificat risc partener

Serviciul de rating pentru companii Risc Partener pune la dispoziţia oamenilor de afaceri un raport unic iniţiat de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi furnizat de Camerele de Comerţ Judeţene, care aduce predictibilitate în relaţiile de afaceri.

Risc Partener conţine informaţii juridice şi financiare actualizate despre afacerile din România, inclusiv limita recomandată de credit marfă, este însoţit de o analiză amplă a companiei pentru care se execută interogarea şi este emis în timp real.

Risc Partener analizează criterii precum solvabilitatea, profitabilitatea operaţională, potenţialul de export, incidentele de plată înregistrate, aferente companiilor pentru care se solicită emiterea.

Risc Partener furnizează informaţii actualizate despre partenerii de afaceri sau concurenţă.

Risc Partener asigură un set de informaţii complexe, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor, sintetizate într-un mod foarte accesibil utilizatorului final. Astfel, Risc Partener este un instrument eficient pentru gestionarea riscurilor la care este expus procesul decizional în afaceri, care conţine o analiză financiară bine structurată.

De ce au nevoie oamenii de afaceri de raportul Risc Partener?
- volatilitatea mediului economic îngreunează procesul de selecţie a potenţialilor parteneri de afaceri;
- pentru eficientizarea procesului decizional, companiile au nevoie de informaţii clare şi detaliate despre partenerii lor de afaceri existenţi şi potenţiali;
- în actualul context economic, Risc Partener reprezintă un instrument esenţial pentru gestionarea riscurilor;
- raportul este un mijloc de a analiza concurenţa – sintetizează cele mai relevante informaţii de afaceri.

Avantajele utilizării raportului Risc Partener:
- calcularea indicilor de lichiditate şi solvabilitate, conform standardelor general agreate;
- prezentarea unei structuri eficiente şi concise;
- generarea de explicaţii extinse, accesibile, inclusiv pentru utilizatori fără background financiar-economic aprofundat;
- oferirea unei radiografii a evoluţiei companiilor;
- prezentarea unei analize pragmatice cu privire la stabilitatea companiilor şi probabilitatea acestora de insolvenţă.

Preţ: 120 lei, TVA inclus.

Persoana de contact:

Ștefana Branzoi, Consultant Cameral

Tel: 0239613716/int.105; 0722435176; email: office@cciabr.ro

Limitarea răspunderii:
Acest raport are un caracter pur informativ și nu constituie un sfat, o recomandare, o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau a subscrie produse și/sau servicii. Raportul nu poate sta la baza încheierii sau încetării unui contract sau a unui angajament de orice natură și nici nu reprezintă o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activității utilizatorului. Utilizarea informațiilor din acest raport se face exclusiv pe riscul utilizatorului. Informațiile au scop informativ pentru solicitanții lor și nu pot fi folosite ca documente oficiale. Camera de Comerţ, precum și oricare dintre angajații săi nu își asumă nici o răspundere privind: a) pierderi de natură economică inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosință, de oportunitate sau a unor economii anticipate; b) pierderea de fond de comerț, atingeri aduse dreptului la imagine sau la reputație; c) pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate în legătură cu utilizarea informațiilor din raport.

Parteneri