Consultanta Management

CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII ( ISO 9001 ), MEDIULUI ( ISO 14001 ) , SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ( OHSAS 18001 ), SIGURANŢEI ALIMENTELOR ( ISO 22001 ) prin :

  • Proiectarea propriilor documente de sistem ;
  • Implemntarea sistemului calităţii/ mediului/ securității și sănătății în muncă/ siguranţei alimentelor în organizaţia dumneavoastrã ;
  • Realizarea de audituri interne;
  • Seminarii şi cursuri în domeniul calităţii/ mediului/ securității și sănătății în muncă/ siguranţei alimentelor;

CONSULTANŢII NOŞTRI VĂ STAU LA DISPOZIŢIE !

Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Resurse Umane şi Managementul Calităţii al C.C.I.A. Brăila.

Persoane de contact :
ing. Cristiana Surdu,
Ing. Violeta Bâşu

 

Parteneri