Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila organizează cursul pentru ocupatia

ARHIVAR, Cod COR – 441501

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Justitiei Sociale și de Ministerul Educației Nationale, prin organismul abilitat, Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților.

Prin prezenta, considerăm ca oportună inițiativa noastră de organizare a acestui curs, care vine în sprijinul instituțiilor și firmelor din județul Brăila care trebuie să își organizeze arhivele conform normativelor în vigoare.

Notă: Calificarea de ARHIVAR este obligatorie pe piaţa muncii, deoarece, conform art. 31 din legea Arhivelor Naţionale, nr. 16 din 1996, fiecare organizaţie publică sau privată are obligaţia să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat şi responsabil pe probleme de arhivă care va fi instruit în acest sens. Unităţile publice şi cele private vor trebui să îşi insereze în propriile organigrame, personal calificat în domeniul arhivării.

Cursul ARHIVAR, cod COR 441501 este structurat astfel:

 • Numar ore: 120 (40 ore instruire teoretică și 80 ore instruire practică)
 • Tipologia cursului: inițiere
 • Perioada estimată de desfașurare a cursului: 25.09.2017 - 25.10.2017
 • FORMATOR: Specialist în prestare servicii de arhivare, de prelucrare arhivistică, de utilizare a documentației deținute, de păstrare și conservare documente și servicii de legătorie.
 • Condiție de acces la programul de formare profesională: minimum studii medii
 • Conform art. 34 din OG.129/2000 republicată, cheltuielile pentru formarea profesională a salariaților se deduc, după caz, din impozitul pe profit, sau din impozitul pe venit.
 • Tematică studiată:
  • Redactarea nomenclatorului arhivistic
  • Gestionarea fondului documentar
  • Prelucrarea documentelor
  • Utilizarea informaţiilor din documente
  • Conservarea arhivei în depozit
  • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor
 • La finalul cursurilor se va obţine un certficat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv unde vor fi enumerate competențele profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.
 • Relații suplimentare și corespondentă la tel: 0239/613716; 0725974787, e-mail: office@cciabr.ro.