Curs de specializare Manager proiect

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila face inscrieri la cursul de specializare în ocupatia de Manager proiect.

Cursul este autorizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 129/2000, republicata, Certificatul de absolvire eliberat este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Competentele dobândite la finalizarea cursului:

  • Stabilirea scopului proiectului
  • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
  • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
  • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
  • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
  • Managementul riscurilor
  • Managementul echipei de proiect
  • Managementul comunicării în cadrul proiectului
  • Managementul calităţii proiectului

Durata cursului: 40 ore (10 zile, 4 ore/zi).

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: Studii superioare