NOU!

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Braila, în calitate de furnizor de formare profesională, organizează cursul intensiv pentru ocupatia:

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.- Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale)

Acest curs vine în sprijinul instituțiilor și firmelor, care prelucrează date cu caracter personal și care trebuie să cunoască NOUL REGULAMENT UE 2016/679, privind protecția datelor personale.

Începând cu data de 25 mai 2018 va intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Prevederile acestui regulament (cunoscut sub denumirea GDPR) vor înlocui dispozițiile Legii 677/2001 și vor fi aplicabile tuturor agentilor economici, organizațiilor, instituțiilor și autorităților care prelucrează date cu caracter personal.

Până la data de 25 mai 2018 toate organizațiile vor trebui să aplice noile reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale.

Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au fost introduse sancțiuni drastice:

  • până la 10.000.000 euro sau 2 % din cifra globală de afaceri
  • până la 20.000.000 euro sau 4% din cifra globală de afaceri

 

Adițional, Autoritatea de supraveghere poate dispune și alte măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a mai prelucra date cu caracter personal sau obligația de a șterge aceste date.

Regulamentul european prevede că ocuparea funcției de RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR – se va putea face prin numirea cuiva din interiorul firmei, impunându-se ca această persoană să aibă cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Detalii suplimentare privind înscrierea la telefon: 0725974787, persoană de contact Cristiana Surdu - șef Comp. Resurse umane și managementul calității.

Parteneri