Servicii oferite

Gama larga a serviciilor pe care CCIA Braila le ofera membrilor, incearca sa acopere toate aspectele legate de desfasurarea afacerilor intr-un context legislativ si economico-social aflat intr-o continua schimbare: consultanta, instruire, informatii de afaceri, promovare, stabilirea de contacte, etc. Specializarea serviciilor insotita de competenta profesionala a angajatilor Camerei constituie garantia solutionarii operative a problemelor agentilor economici.

In contextul legii si a necesitatilor obiective ale etapei actuale, CCIA Braila este promotor al dezvoltarii economice locale prin cultivarea parteneriatului public privat.

Apartenenta la organisme similare recunoscute, din tara si strainatate, contactele internationale dezvoltate, confera Camerei calitatea de partener de marca in lansarea si derularea de proiecte de interes local, regional, transfrontalier si international.

Avand in vedere misiunea asumata si strategia adoptata, CCIA Braila isi propune ca obiective prioritare: reprezentarea interna si internationala a intereselor membrilor, printr-un lobby eficient si prin implicarea directa in crearea unui mediu de afaceri modern; asigurarea unei game de servicii de inalta calitate, cu valoare adaugata mare datorita profesionalismului angajatilor, precum si imbunatatirea ofertei de servicii in scopul cresterii competitivitatii membrilor sai.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila si-a implementat Sistemul de Management al Calitatii in structurile proprii conform SR EN ISO 9001: 2001 din anul 2002. ( certificat TUV )

In anul 2010 institutia noastra a obtinut recertificarea Sistemului de Management al Calitatii conform noului standard SR EN ISO 9001:2008.( certificat QSCert )

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila are o gamă complexă de servicii pentru operatorii economici, indiferent de etapa în care se află aceştia.

Calitatea serviciilor oferite se ridică la un nivel superior prin profesionalismul şi competenţa personalului instruit în acest sens. Dovada acestor afirmaţii este recertificarea calităţii serviciilor CCIA de catre firma QSCert Romania, conform standardului ISO 9001/2008.

Prin departamente specializate, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila oferă următoarele servicii:

 • reprezentarea, sprijinirea şi promovarea intereselor membrilor săi în relaţia cu instituţii, organizatii şi parteneri din ţară şi străinătate;
 • elaborarea de proiecte de finanţare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate pentru dezvoltarea afacerilor şi accesarea diverselor forme de finanţare;
 • organizarea de misiuni economice, seminarii, simpozioane, conferinţe şi parteneriate menite să faciliteze contacte de afaceri cu potenţiali parteneri externi;
 • organizarea de târguri şi expozitii;
 • consultanţa comercială, financiară şi juridică;
 • arbitraj commercial;
 • consultanţă privind proiectarea şi implementarea unui sistem de calitate conform standardului SR EN ISO 9001;
 • consultanta privind protecţia proprietatii industriale (mărci, desene şi modele industriale, brevete de invenţii);
 • organizarea de cursuri de iniţiere/specializare/perfecţionare, autorizate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei în ocupaţiile : operator calculator, vânzător, analist resurse umane, inspector protecţia muncii, auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala, cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
 • emiterea de documente speciale (documente comerciale, certificate de origine, certificatul constructorului, scrisori de recomandare pentru membri etc.);
 • consultanţa şi asistenţa pentru iniţierea şi dezvoltarea de afaceri;
 • medierea muncii;
 • consultanţa privind legislaţia europeana şi integrarea României în Uniunea Europeană;
 • sustinerea dezvoltării IMM-urilor în cadrul Centrului Teritorial de Informare, Consultanţă şi Instruire prin:
  • informarea, consilierea şi instruirea privind iniţierea şi/ sau dezvoltarea afacerilor existente;
  • dezvoltarea cooperării interne şi internaţionale şi stimularea parteneriatului de afaceri;
  • facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achiziţiilor publice;
  • consilierea privind derularea programelor de dezvoltare a IMM-urilor, finanţate de la bugetul de stat prin intermediul MIMMCTPL.