Consultanta Management

CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII (ISO 9001) prin :

  • Proiectarea propriilor documente de sistem ;
  • Implemntarea sistemului calităţii;
  • Realizarea de audituri interne;
  • Seminarii în domeniul calităţii/ mediului/ securității și sănătății în muncă/ siguranţei alimentelor.

Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi Biroului Resurse Umane şi Managementul Calităţii al C.C.I.A. Brăila.
Persoană de contact:ing. Cristiana Surdu

 

Parteneri